Trygghet

I behandlingssituationen bemöter vi dig med respekt och empati. Det viktigaste för att du skall känna dig trygg är en god information. Vi är därför noga med skriftliga alternativa behandlingsplaner och kostnadsförslag. Du bestämmer, men det kräver ett gott beslutsunderlag!

Vi vidareutbildar oss regelbundet i ny teknik och nya behandlingsmetoder för att du alltrid skall få den bästa vården.

Vi lämnar omfattande garantier såsom t.ex. 2 års garanti även på vanliga fyllningar.

Vi arbetar med ett web-baserat kvalitetssystem som heter Q-dent. Som medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund och Privattandläkarna har vi Garanti- och Patientförsäkring, samt följer de överenskommelser som finns med bl.a. Konsumentverket.

Grunden för vår verksamhet är Socialstyrelsens "Nationella riktlinjer för tandvården"

Hantering personuppgifter

Hantering personuppgifter.pdf
Design: JT Solutions