Tandhygienist-behandling

Det absolut viktigaste som vi kan hjälpa dig som patient med är den förebyggande vården.

Vare sig du har friska tänder, mycket lagningar eller kanske implantat så är det helt avgörande för din munhälsa att du får hjälp och stöd med en god förebyggande vård.

Vår erfarna tandhygienist kan visa på mycket goda resultat! Här finns inga genvägar utan det krävs hårt arbete både från din och vår sida.

I samråd med dig bestämmer vi en lämplig nivå på det förebyggande arbetet. Det kan för en del betyda att de enbart träffar tandläkaren, andra behöver träffa tandhygienisten ofta.

Design: JT Solutions