Implantat

Vi har mer än 15 års erfarenhet av implantatbehandlingar. Vi arbetar mest med det väldokumenterade implantatsystemet från Astra Tech. Det finns hundratals mer eller mindre väldokumenterade implantatsystem, men detta är ett av de absolut tryggaste.
Hela behandlingen utförs på vår klinik. Vid svårare fall, t.ex. vid behov av benersättning, har vi en specialist som regelbundet besöker oss.

Ibland kan vi hjälpa Dig med tänder snabbt, så kallad direktbelastning. I flertalet fall måste Du dock räkna med att ha ett visst tålamod. Biologin sätter gränser oavsett vilket system eller teknik vi använder.

Rätt utförd, är implantatbehandling en mycket säker behandling med små besvär.

Design: JT Solutions